Aktuality

Bezdotyková umyváreň Euro-Ekol v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín

Dolný Kubín

Dolný Kubín

Dolný Kubín

Galéria: Bezdotyková umyváreň Euro-Ekol v Dolnom Kubíne.

Ekológia

Ekológia

-36% Vody

Vďaka vysokotlakovým vodným čerpadlám so zníženým prietokom vody sme znížili spotrebu z 12 l/min na 7,15 l/min pri pracovnom tlaku 120 barov.

-26% Energie

Pre vysokotlakové čerpadlá používame motory s výkonom 4,1 kW namiesto 5,5 kW. Zmena nemala vplyv na tlak umývania, ktorý môže dosiahnuť až 200 barov.

100% Biodegradácia

Chémia používaná v našich umyvárňach neobsahuje škodlivé zložky ako sú fosfáty, NTA soli, rozpúšťadlá, minerálne oleje alebo silikóny, naopak obsahuje činidlá na prírodnej báze biologicky rozložiteľných aktívnych látok ako alkylpolyglukosidy (APG), ktoré sú 100% biologicky rozložiteľné.

-75% Spalín

Technológia umývania Euro-Ekol na báze tekutej chémie môže pracovať bez teplej vody počas väčšiny mesiacov roka (na rozdiel od umývania mikropráškom). To výrazne znižuje ročné emisie. Okrem toho plynové horáky pre-mix používané v kotloch ACV so širokým rozsahom modulácie a nízkymi emisiami CO a NOx automaticky prispôsobujú výkon podľa aktuálnej potreby.

-35°C Odolnosť voči mrazu

Umyvárne Euro-Ekol sú pripravené na prevádzku pri teplotách až do -35°C. To je možné vďaka premyslenému protimrazovému systému, ktorý obsahuje nádrž na vodu s jej uzavretou cirkuláciou, vykurovanie podlahy glykolom v potrubí "pex-al-pex", prostredníctvom dvojfunkčného kotla ACV. Aby nedošlo k zamrznutiu vody pri výpadku elektrického napájania, sú použité špeciálne elektroventily.

-17% Hluk

Vďaka použitiu materiálov na potlačenie hluku a vibrácií pri prevádzke technologického zariadenia, sme znížili hluk o niekoľko percent.